Problem

Flipper Zero fryser utan möjlighet att trycka på några knappar. Kan hända vid emulering, körning av program och normal användning

Lösning

Trigga interrupt-driver reset som omedelbart startar om din Flipper

Tryck och håll inne knapparna Vänster & Tillbaka

Enheten kommer nu att startas om.