Styrkort till grävmaskin

Ett skadat styrkort i mycket dåligt skick kom in och utan möjlighet att löda på komponenterna på befintliga platser. Orsaken är att lödpunkterna (paddarna) saknades. Alternativet är i dessa lägen att strappa kortet och dra kablar från andra ledningspunkter som är anslutna till rätt delar av kretsen.

Lösningen är inte vacker, men det får fart på grävmaskinen igen.