Tillfällig begränsning för köp av Flipper Zero enheter. Tillbehör kan fortfarande köpas utan ansökan.

Varför måste jag ansöka för att köpa Flipper Zero?

Som privatperson eller mindre företag krävs ansökan för köp av Flipper Zero. Anledningen är att vi har begränsad tillgång till enheter och prioriterar företag och myndighet som inte kan köpa enheterna direkt från Flipper Devices Inc. En liten batch släpps till privatpersoner med rätt kompetens.

Privatpersoner står samtidigt för majoriteten av bedrägeriförsöken & returer i samband med att man har övertro till sin tekniska förmåga.

Flipper Zero är ingen magisk enhet som kan göra allt, det lilla man kan göra kräver kvalificerade kunskaper inom programmering & elektronik.

Företag, myndighet & utbildningsinstitut

Vi har flera stora myndigheter, institutioner och företag bland våra tidigare kunder.
Du är varmt välkommen att skicka inköpsorder/beställning per e-post till info@jmux.se.

Jag har blivit nekad, varför?

Vi säljer fortfarande till privatpersoner, men vår primära kundgrupp för köp av Flipper Zero är säkerhetsföretag och myndighet.

För att hålla tillgängligheten mot våra större kunder och dedikerade tekniknördar nekar vi regelbundet privatpersoner. Att du blivit nekad innebär inte att du är mindre nörd än någon annan, lagerkapacitet styr också.

Har du som privatperson blivit nekad hänvisar vi dig istället till den amerikanska tillverkaren.
https://flipperzero.one/

OBS! Du behöver inte ansöka för att köpa tillbehör till Flipper Zero.

Hur mycket behöver jag skriva?

Håll dig kort, 1-2 linjer. Du får normalt svar inom 1-8 timmar.