Windows laptop som uppdateras

Fick in en dator där ägaren saknade lösenordet för att logga in.

Detta gick givetvis att ordna.

OBS! Endast Windows-lösenord. Ej krypterade bitlocker-diskar!

Bakgrund

När släkt och familj går bort lämnas ofta massa minnen på datorn. Utan personens lösenord kan det kännas tråkigt att inte få tillgång till familjens gamla bilder och minnen. Dessutom önskar man kanske att kunna börja använda datorn.

Det finns olika metoder att hantera detta oavsett vad man vill göra.

Vill man bara ha datan från datorn är den enklaste vägen att plocka ur hårddisken och koppla upp mot en annan dator. Då kan man navigera fritt i mapparna.

Det är dock viktigt att notera att användningen av bakdörrar för att ändra lösenord kan bryta mot användarvillkor och kan även vara olagligt om det görs utan tillstånd från ägaren av datorn eller systemet. Denna metod bör användas med försiktighet och endast i lagliga och auktoriserade sammanhang.

På denna datorn återställdes lösenordet. Vill du göra detta själv står allt beskrivet nedan, i totalt två huvudsteg.

Steg 1 - Öppna möjligheten för att köra kommandoprompt (cmd.exe) som admin utan att logga in

Försiktighet krävs eftersom du är inne och gör ändringar i systemmapparna.

För att fullborda processen och byta lösenord via bakdörrarna i Windows fortsätter du enligt följande steg:

  1. Starta om datorn och boota från en USB-enhet (antingen en Windows boot-usb för tillgång till kommandoprompt eller en Linux-boot för full tillgång till filsystemet).
  2. När du har startat från USB-enheten, navigera till sökvägen där Windows är installerat C:/Windows/System32.
  3. I "System32"-mappen, leta upp filen "utilman.exe" och ta en säkerhetskopia av den. Detta kan göras genom att helt enkelt kopiera filen och lägga den någon annanstans, som till exempel på en extern enhet.
  4. Därefter, skapa en kopia av "cmd.exe" (kommandotolken) och döp om den nya filen till "utilman.exe". Detta gör att när du använder genvägen för att komma åt hjälpprogrammet (som normalt skulle vara "Utilman" - Hjälpmedelshantering), öppnas istället en kommandoprompt.

Samma metod kan även användas för filen c:/windows/system32/sethc.exe som ersätts med cmd.exe - sethc.exe Sticky Keys, när användaren trycker på Shift-tangenten fem gånger i snabb följd vid inloggningsskärmen.

Genom att ersätta "Utilman" med kommandotolken kan du få tillgång till kommandoprompten som administratör direkt från Windows inloggningsskärm.

Efter att ha genomfört dessa steg kan du starta om datorn normalt och när du når inloggningsskärmen kan du klicka på "Utilman"-ikonen (som nu är kopplad till cmd.exe) för att öppna en kommandoprompt med administratörsbehörighet. Från kommandoprompten kan du då använda olika kommandon för att ändra lösenordet för önskad användare.

Steg 2 - Skapa användare eller ändra lösenord i kommandoprompten

Med kommandoprompten öppen har du nu full frihet att göra vad du vill.

Steg 2a - Ändra lösenord på användare (eller skapa ny användare steg 2b)

  1. Skriv "net user" för att lista alla användare på datorn
  2. Om du vill byta lösenord för användaren Bengt, skriv "net user Bengt login" för att sätta nytt lösenord till "login" - OBS! Fungerar endast för lokala windows-konton. Konton anslutna till Microsoft-konto kan inte ändras, då krävs att du skapar en ny admin användare.

Steg 2b - Skapa ny admin-användare (om inte 2a fungerar)

net user /add <användarnamn> *

skriv sedan in ditt önskade lösenord

net localgroup Administratörer <användarnamn> /add (På engelska heter gruppen Administrators)

Testa att det fungerar:

net user (se så att kontot dyker upp)

net user <användarnamn> (för att se om användaren ligger med i administratörsgruppen)

Nu kan du logga in som användaren du just skapade!