Macbook Air A1932 2018 med högt fläktljud (torkad kylpasta)

En Macbook med högt fläktljud orsakas som regel av för hög temperatur. Torkad kylpasta byts ut. Kylningen på denna modellen känns spontant som något underdimensionerad och märkligt konstruerad där kylfläkten är helt frikopplad från kylementet. Dessutom krävs en kylpasta som går att bygga eftersom cpu och kylflänsen inte ligger dikt an mot varann.

Efter bytet det något bättre, men när man stänger Spotify sjunker betalstningen och temperaturen omdelbart.

Mycket information finns på nätet angående just denna modellen och problem med kylning. Kan tänkas att jag i framtiden försöker hitta ett bra sätt att modda kylningen så att den blir effektivare. Märkligt att ett stort företag som Apple inte lyckats bättre.

    Vill du göra jobbet själv? Det är relativt enkelt, men kräver rätt mejslar, typiskt iFixit Manta.
    1. Skruva bort bottenplattan
    2. Skruva loss kylflänsen
    3. Tvätta rent med sprit och applicera ny kylpasta.