Guitar Hero kontroll, reparation

Guitar Hero kontroller har ett känt problem som hindrar enheten från att para med konsolen. I detta fallet visste kunde själv vad som var fel, två kondensatorer på ett av kretskorten byttes. Hoppade igång direkt efter bytet!

Guitar Hero kontroll lagad