Värmepump kretskort, reparation

Mitt under isande vinter rasade värmepumpen. Kunden plockade själv ur kretskortet som skickades per post. Efter en god tids undersökning visar det sig att den brända komponenten är en varistor, en variabel resistans med syfte att skydda kretsen från höga spänningar. Rengöring och ny varistor var tillräckligt för att kunden skulle slippa köpa ny värmepump.

Ny varistor på kretskort