Produktionsstoppande fel på kretskort

Ett styrkrets på kretskort som används i produktionslina slutar plötsligt att fungera som det skall, med akut produktionsstopp som följd.

Genomgång och nya delar skickades ut till kunden. Efter bytet är linan uppe och rullar igen. Mitt i juli under högsommaren när alla andra är på semester!