Trasig varistor på kretskort
En varistor har tydliga brännskador och byts. Varistorn används som ett variabelt motstånd med syfte att fånga spänningstoppar som kan skada elektroniken på kortet.