Trasiga RC-filter på kretskort till gammal svets
Någonting har hänt eftersom båda RC-filter och säkring är trasig på kortet. RC-filter är en komponent bestående av seriekopplad resistor och kondensator. För den särskilt intresserade kan man beräkna tidskonstanten Tau, genom att multiplicera R*C. Vad används den för? Jo men lite förenklat är det ett filter som används för att filtrera brus under en specifik tid. Bruset fångas i kondensatorn, och uppladdningstiden begränsas av resistorn.