Teknisk hjälp i hemmet - Problem med nätverk
WIFI-signalen kopplas ner flera gånger per dygn trots att den är stark när den väl fungerar. Som lösning blir att behålla gammal router eftersom den krävs för personlarmet och telefonen, men wifi-deaktiveras. En ny router kopplas ihop och ställs bredvid och får hantera WIFI-signalerna i huset. Det trevligaste är såklart att bara ha en enhet, men i tillfällen som detta var det mest praktiskt att låta en ny router sköta det som strular på den gamla.