Undervattenskamera utan bild
Undervattenskamera som används för inspektion och inspelning av dykarens arbete. Det visar sig att kameran är trasig och utan möjlighet att reparera. En annan kamera testas och fungerar, men med väldigt suddig bild. Bilden justeras och lite kablar repareras. Bra lösning eftersom nya kameror kostar pengar, som allt annat på denna jord.